Give us a call
+66 (0) 3860 9300


  สมัครงาน
เซ็มท์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) มุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยบุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความความตั้งใจที่จะรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างสูงสุด ทั้งนี้ทางบริษัทกำลังสรรหาบุคคลากรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร

ตำแหน่งงานที่ต้องการ


ผู้ช่วยประสานงานรถขนส่ง14/10/2019

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
www.bestclock.cn

สมัครงาน
 
หน้าแรก บริการ รู้จักเรา กิจกรรมและข่าวสาร สมัครงาน ติดต่อเรา
Copyright © Semt Express (Thailand) Co.,Ltd.. All rights reserved.