Give us a call
+66 (0) 3860 9300


   

เราคือ บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่ง และดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก โดยคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001:2008 และบริษัทฯ ได้มีรถบริการขนส่งที่ดำเนินงานเองเนื่องจากคำนึงถึงความพร้อมในการให้บริการที่มีต่อลูกค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการที่มีความชำนาญด้านงานขนส่ง และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการทำประโยชน์ต่อสังคม

Vision
เรามุ่งมั่นที่จะเป็น 1 ในงานขนส่งพร้อมทีมงานคุณภาพ

Quality Policy
“เรามุ่งเน้นคุณภาพในการบริการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งยังตระหนักถึงการ ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง”

Sociality Policy
ร่วมมือ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคม 
 
ทีมบริหารงาน :

กรรมการผู้จัดการ
ชื่อ : คุณภูมิเพชร ศุภเลิศไพสิฐ
โทรศัพท์ : +66 (0)81 - 8678428
แฟกซ์ : +66 (0)38 609302
อีเมลล์ : poompetch@semtexpress.com

ผู้จัดการสาขา
ชื่อ : คุณสายฝน โทบุราณ
โทรศัพท์ : +66 (0)38 608879
แฟกซ์ : +66 (0)38 609302
อีเมลล์ : saifon@semtexpress.com

Quality Conselor & QMR
ชื่อ : คุณนเรศ ดีหนองแห้ว
โทรศัพท์ : +66 (0)83 7684048
แฟกซ์ : +66 (0)38 609302
อีเมลล์ : nares@semtexpress.com

 

หน้าแรก บริการ รู้จักเรา กิจกรรมและข่าวสาร สมัครงาน ติดต่อเรา
Copyright © Semt Express (Thailand) Co.,Ltd.. All rights reserved.