คำแนะนำและข้อร้องเรียน
ด้วยความความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเป็นมิตรกับสังคมโดยรวม ดังนั้นทางบริษัทฯจึงเปิดช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน โดยท่านสามารถเลือกช่องทางในการส่งรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้
  • โทรศัพท์ : +66 (0)3860-9300-1
  • โทรสาร : +66 (0)3860-9302
  • E-mail: centre@semtexpress.com
  • หรือกรอกข้อมูลลงในฟอร์มด้านล่าง
ทั้งนี้ข้อมูลและคำแนะนำของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ชื่อ : 
อีเมล์: 
หัวข้อ : 
รายละเอียด :